Rescue Diver & Emergency First Response

Rescue Diver

Deltagare i kursen får lära sig och öva på praktiska övningar och teori som krävs för att genomföra ett räddningsdyk. Övningarna genomförs genom ett antal iscensatta scenarion i pool och öppet vatten. Det här är den kurs som många dykare tycker är absolut roligast av alla kurser. Dessutom är det ett certifikat som visar att du genomgått en av de viktigaste dykkurserna som kommer uppskattas av alla andra du tycker med.

Kurstid: 3-4 dagar, Pris: €390 

Emergency First Responce

Det här är inte en dykkurs utan en omfattande första hjälpen-kurs. Deltagare får lära och träna sig på att hantera nödsituationer med första hjälpen-stöd och hjärt-lugn-räddning. Både dykare och icke-dykare är välkomna att delta. Den här kursen eller motsvarande kunskap från annan godkänd kurs är ett förkunskapskrav för att göra kursen Rescue Diver.

Kurstid: 2 halvdagar, pris: €140